Nehodovost za rok 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017 V roce 2017 Policie České republiky šetřila 103 821 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 502 osob usmrceno, 2 339 osob zraněno těžce a 24 740 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá...

Nízkoemisní zóny

Problematika nízkoemisních zón je v České republice upravena v § 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti dnem 1. září 2012. Podle § 14 zákona č. 201/2012 Sb. platí, že ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech, nebo pokud došlo k překročení některého...

PARKOVÁNÍ VOZIDLA VE MĚSTĚ

Dnes a denně parkují tisíce řidičů svá vozidla v místě svého bydliště, pracoviště nebo při nákupu v místech, kde je pro nedostatek místa obtížné zaparkovat. A často najdou za okny lístek od obecní policie, že se dopustili přestupku v souvislosti s parkováním. Proto nezaškodí zopakovat...

Vstup do lesa

VSTUP DO LESA JEDETE NA HOUBY? ZA PARKOVÁNÍ V LESE MŮŽETE DOSTAT AŽ STOTISÍCOVOU POKUTU. eplo a občasný déšť konečně milovníky hub vybízí k cestě do lesa. Jako každý rok pak uvidíme na lesních cestách a u vjezdů do lesa zaparkováno mnoho aut. Jak je to...

Jak ne/projít s motocyklem STK – zrcátka

V našem seriálu, kde se věnujeme jednotlivým celkům motocyklu z pohledu legislativy, která je pro ně předepsaná pro úspěšnou homologaci nebo pro úspěšné schválení při prohlídce na stanici technické kontroly, se dnes věnujeme zpětným zrcátkům. Zrcátko je docela malý díl motocyklu, který však má nezastupitelnou bezpečnostní...

S motorkou STK – výfuky

Výfuky motorek - věčné téma zejména pro majitele sportovních motocyklů i těch, kdo se věnují přestavbám. Mnozí majitelé motorek chtějí mít jiný zvuk svého stroje, chtějí vyladit výkonové parametry, ušetřit hmotnost (původní těžký výfuk chtějí nahradit novým lehčím) atd. Výfuky motorek jsou vděčné téma pro „nepříznivce“...

S motocyklem – na STK a při kontrole na silnici (homologace, atesty)

Co Vás čeká na STK a při kontrole na silnici (homologace, atesty) Motocyklová sezóna se teprve po zimních měsících probouzí, mnoho příznivců jedné stopy však využilo zimy k tomu, že své jednostopé miláčky vylepšilo, doplnilo o příslušenství, nebo se pustili přímo do přestavby některé části svého...

K NOVELE ÚČINNÉ KE 20. ÚNORU 2016

Dnem 20. února nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k...

NOVÝ ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ DÁLNIC

NOVÝ ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ DÁLNIC MINISTERSTVO DOPRAVY VYDALO NOVOU VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU Dne 9. listopadu 2015 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 294/2015 Sb. vyhlášena nová vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Tato nová vyhláška s účinností od 1. ledna 2016...

POVINNÉ RUČENÍ NOVĚ

Ministerstvo financí předložilo dne 18. srpna 2015 do připomínkového řízení návrh novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Návrh reaguje na rozsudek Soudního dvora EU (SD EU) ze dne 4. září 2014 čj. C-162/13 ve věci Damijan Vnuk,...