Vyjádření týkající se dopravního značení (směrové desky)

Dovoluji si obrátit se na Vás na základě čtenářského podnětu s dotazem, zda by Vaším prostřednictvím bylo možno získat vyjádření k údajným problémům s dopravním značením kolem pražských výkopů a míst s dopravním omezením. Konkrétně jde o používání dopravního zařízení Z04a a Z04b – směrových desek (bílých tabulí s červenými...

Osazení motocyklu univerzální maskou s homologací

Velmi pozorně jsem přečetl Vaše články, zabývající se problematikou STK a motocyklů. Přesto se nedokáži úplně zorientovat a chtěl bych tímto poprosit o odbornou radu. Jedná se o tento problém: osazení motocyklu Honda NX 650 RD 02 univerzální maskou s homologací. Motocykl mi spadl, plasty praskly,...

Problematika blokového řízení

1. Má můj syn nějakou možnost odvolání proti výši blokové pokuty udělené ve Vysokém Mýtě, která se rovná jeho týdenní čisté mzdě? 2. Nenastartoval auto a při snaze stihnout odpolední směnu přesedl do jiného a odjel bez lékárny a náhradních žárovek na trasu 7 km. ...

Přeprava nákladu přes Německo s řidičským oprávněním skupiny B + E

Obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení dotazu, se kterým si vzhledem k současné nepřehledné situaci v právním řádu nebyl jist náš školitel na školení řidičů. Máme vozidlo N1 do 3,5 t ( Mercedes Sprinter 416 ) s brzděným přívěsem také do 3,5 t. Vozidlo...

Přestupek v Německu (odevzdání cizozemského ŘP)

Na dálnici jsem nedodržel bezpečnou vzdálenost a ve 2 případech mne mají nafilmovaného. Už na místě jsem argumentoval, že by pokutovaných mělo být více, zejména ti co nepustí auto předjet, či mu bez kouknutí do zrcátka vjedou do levého pruhu. Tím nezastírám, že jsem porušil...

Rozpor v řidičských oprávněních?

... mám dotaz: u skupiny řidičského oprávnění pro nákladní vozidla se praví pod písm. "h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa...

Konec tzv. osoby blízké

Jaký je váš názor na podobu zákona o silničním provozu, která upravuje i objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, potažmo takzvanou „osobu blízkou". Připadá vám tento způsob řešení problému dostatečný? Změní se vzhledem k vyššímu zatížení správních orgánů vůbec něco? Nebude odmítnutí zaplacení poplatku vyvolávat stejně patovou...

Rychlost aut s přívěsným vozíkem

Výrobci a prodejci přívěsných vozíků vydávají potvrzení o konstrukční rychlosti vozíku např. 100 nebo 110 km/h. Pokud vím, zákon omezuje rychlost jízdy soupravy na osmdesát bez ohledu na konstrukční rychlost, pokud není konstrukční rychlost ještě nižší. Výklad některých autoškol a školitelů je takový, že s...

Náhrada škody na vozidle ze strany pojišťovny

Jiný řidič způsobil škodu na mém vozidle, které mám k účelu podnikání. Škoda byla řádně nahlášena a zlikvidována s tím, že oprava bude hrazena z povinného ručení pojištěného. Oprava byla provedena, faktura vystavena a poslána pojišťovně k proplacení. Pojišťovna však nezaplatila rozdíl, zohledňující obchodní cenové...

Rozsah řidičských oprávnění pro obytná vozidla

... mám dotaz k rozsahům řidičských oprávnění podle nedávno vydané směrnice EU pro obytná vozidla, případně i pro jiné druhy vozidel. Zatím jsem nenašel zdroj na oficiální text nebo stanovisko; množí se různé informace z absolvovaných školení řidičů, které se značně různí a jsou i...