TEST LETNÍCH PNEUMATIK 225/45 R17 Y

V testu oblíbených a často komunikovaných letních pneumatik na jarní sezonu 2016 Autoklub ČR motoristům představuje rozměr 225/45 R17 v rychlostní kategorii Y do 300 km/h. Test Autoklubu ČR přináší souhrnnou informaci o vlastnostech účastníků testu v poměru k referenční pneumatice, která zobrazuje 100% výkonu. Cena stále...

K NOVELE ÚČINNÉ KE 20. ÚNORU 2016

Dnem 20. února nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k...

NOVÝ ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ DÁLNIC

NOVÝ ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ DÁLNIC MINISTERSTVO DOPRAVY VYDALO NOVOU VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU Dne 9. listopadu 2015 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 294/2015 Sb. vyhlášena nová vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Tato nová vyhláška s účinností od 1. ledna 2016...

ZIMNÍ PNEUMATIKY

Ustanovení předpisů týkající se používání zimních pneumatik § 40a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: (1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na...

POVINNÉ RUČENÍ NOVĚ

Ministerstvo financí předložilo dne 18. srpna 2015 do připomínkového řízení návrh novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Návrh reaguje na rozsudek Soudního dvora EU (SD EU) ze dne 4. září 2014 čj. C-162/13 ve věci Damijan Vnuk,...

PROMLČENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ

Už je to definitivní. Prezident republiky dne 4. srpna 2015 svým podpisem stvrdil novelu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, díky které bude podstatně složitější se obstrukcemi vyhnout postihům za dopravní přestupky. Takzvaná promlčecí doba, po které již nelze pachatele přestupku...

Letní cestování

Dlouhé letní cesty na dovolenou absolvují i řidiči, kteří během roku najedou pár desítek kilometrů měsíčně, a na zátěž, jako je např. cesta k moři, nejsou zvyklí. Ale i tak se cesta do vzdálenějších destinací dá zvládnout, ovšem při dodržení určitých pravidel. Aby se předešlo problémům...

S CIZÍM AUTEM DO CIZINY

Na začátku každé nové letní sezóny se motoristé zajímají, zda nebudou mít v zahraničí problémy, když pojedou s vozidlem, které je ve vlastnictví jiné osoby, zda nehrozí nějaké problémy na hranicích nebo při silničních kontrolách v zahraničí. Proto se k tomuto tématu znovu vracíme. Žádný právní...

REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ SE PŘIBLÍŽILY

Registrační značky na přání se v České republice opět o kousek přiblížily uvedení do praxe. Jejich zavedení vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a z jeho prováděcí vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel. Přidělení...

PRÁVNÍ ÚPRAVA SILNIČNÍHO PROVOZU V ROCE 2015

CO JE NOVÉHO A CO SE CHYSTÁ? PRÁVNÍ ÚPRAVA SILNIČNÍHO PROVOZU V ROCE 2015 1. 40. novela účinná od 1. ledna 2015 – zákon č. 249/2014 Sb. Touto v pořadí již 40. novelou zákona o silničním provozu, účinnou od 1 ledna 2015, byl přesunut poplatek za vydání...