Přestupek v Německu (odevzdání cizozemského ŘP)

Na dálnici jsem nedodržel bezpečnou vzdálenost a ve 2 případech mne mají nafilmovaného. Už na místě jsem argumentoval, že by pokutovaných mělo být více, zejména ti co nepustí auto předjet, či mu bez kouknutí do zrcátka vjedou do levého pruhu. Tím nezastírám, že jsem porušil...

Rozpor v řidičských oprávněních?

... mám dotaz: u skupiny řidičského oprávnění pro nákladní vozidla se praví pod písm. "h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa...

Konec tzv. osoby blízké

Jaký je váš názor na podobu zákona o silničním provozu, která upravuje i objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, potažmo takzvanou „osobu blízkou". Připadá vám tento způsob řešení problému dostatečný? Změní se vzhledem k vyššímu zatížení správních orgánů vůbec něco? Nebude odmítnutí zaplacení poplatku vyvolávat stejně patovou...

Rychlost aut s přívěsným vozíkem

Výrobci a prodejci přívěsných vozíků vydávají potvrzení o konstrukční rychlosti vozíku např. 100 nebo 110 km/h. Pokud vím, zákon omezuje rychlost jízdy soupravy na osmdesát bez ohledu na konstrukční rychlost, pokud není konstrukční rychlost ještě nižší. Výklad některých autoškol a školitelů je takový, že s...

Náhrada škody na vozidle ze strany pojišťovny

Jiný řidič způsobil škodu na mém vozidle, které mám k účelu podnikání. Škoda byla řádně nahlášena a zlikvidována s tím, že oprava bude hrazena z povinného ručení pojištěného. Oprava byla provedena, faktura vystavena a poslána pojišťovně k proplacení. Pojišťovna však nezaplatila rozdíl, zohledňující obchodní cenové...

Rozsah řidičských oprávnění pro obytná vozidla

... mám dotaz k rozsahům řidičských oprávnění podle nedávno vydané směrnice EU pro obytná vozidla, případně i pro jiné druhy vozidel. Zatím jsem nenašel zdroj na oficiální text nebo stanovisko; množí se různé informace z absolvovaných školení řidičů, které se značně různí a jsou i...

Řidičská oprávnění skupiny C, E, D a T

V listopadu 2011 jsem si udělal řidičské oprávnění na skupinu C, která platí i na traktory. V letošním roce jsem si skupinu rozšířil o E a D. Zkoušky byly 22. 1. 2013. Po odevzdání na městském úřadě dne 23. 1. 2013 byly uznány všechny skupiny, ale u traktoru...

K ZASTAVOVÁNÍ VOZIDEL GENERÁLNÍ INSPEKCÍ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ (GIBS)

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), kterým bylo zavedeno mj. i oprávnění příslušníků GIBS zastavovat vozidla. Vzhledem k pochybnostem o rozsahu a využívání tohoto oprávnění přinášíme následující upřesnění k obsahu zákonné úpravy. K rozsahu oprávnění příslušníků GIBS zastavovat vozidla K...