Přihláška na školení7.10.2019

Pravidla silničního provozu a projednávání jejich porušení v podobě dopravních deliktů – výklad sporných momentů těchto pravidel a úskalí ukládání sankcí za tyto delikty

Školení je akreditováno Ministerstvem vnitra jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pod č. akreditace AK/PV-583/2018.

Cíle programu:

  • Prohloubení znalostí o pravidlech silničního provozu, zejména dle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky 294/2015 Sb.
  • Upozornění na výkladově sporná nebo nejednoznačná ustanovení pravidel silničního provozu.
  • Prohloubení znalostí o procesních aspektech projednání dopravních deliktů.
  • Upozornění na obvyklé chyby nebo nedostatky v řízení o dopravních deliktech.

Délka programu: 1 den / 9 hodin
Cena: 1990,- Kč
Pozn.: Cena za školení nepodléhá režimu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. (jeli účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Ostatním účastníkům je cena navýšena o DPH ve výši 21 %. V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.