Začněme spolu aneb kolama dolů 20199.3.2019

„ZAČNĚME SPOLU ANEB KOLAMA DOLŮ 2“

Za rok 2018 zemřelo na českých silnicích 86 řidičů motocyklů a 2 jejich spolujezdci, což je výrazný nárůst smrtelných následků oproti roku 2017. Pojďme v letošním roce společně zastavit tento trend a napomoci snížit toto číslo pod známým heslem motorkářů „kolama dolů“.

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR, pořádá 2. ročník společného preventivního projektu zaměřeného na bezpečnost řidičů motocyklů, prezentaci nových bezpečnostních prvků motorkářům a zprostředkování praktického vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku motorkářské sezóny.

V rámci společného projektu proběhne stejně jako v loňském roce 9 společných jízd s následnou bezplatnou ukázkou výcviku na polygonu. Přestože limit účastníků na jednu vyjížďku je stanoven na 250 motorkářů, předpokládáme, že samotných akcí na polygonech se zúčastní více zájemců a bude překonána loňská celková návštěvnost, která se zastavila na čísle 3500 příznivců motorek.

První společná vyjížďka bude startovat přímo od srdce národa českého, hory Říp, již 20 dubna 2019. Do realizace samotného projektu se zapojují všechna centra bezpečné jízdy v České republice.

Průběh jednotlivých akcí projektu bude předem prezentován na webových stránkách a sociálních profilech Policie ČR a Asociace center. Výjezd motorkářů proběhne organizovaně z předem určeného místa za doprovodu dopravních policistů na motocyklech. Společná jízda se uskuteční na stanovené trase v rozsahu cca 80 až 90 km. Po dojetí do výcvikového centra se účastníci jízdy zapojí do připraveného programu. Společných jízd se jako v roce předešlém zúčastní i představitelé vedení Policie ČR, včetně ředitele služby dopravní policie brig. gen. Ing. Tomáš Lercha, který první ročník tohoto projektu hodnotí jako zdařilý a k druhému ročníku dodává: „Jsem potěšen z  pozitivního ohlasu na loňský ročník projektu a věřím, že ani letošní rok nebude pro vyznavače jedné stopy zklamáním. Jako aktivní motorkář vnímám zdokonalování řidičů motocyklů jako skvělou formu osvojování si základů bezpečné jízdy a procvičení si ovládání motocyklu v krizových situacích v uzavřeném prostoru polygonu“.

Pokračování projektu vítá také JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D, předseda Asociace center, zároveň prezident Autoklubu ČR a člen představenstva Mezinárodní motocyklové federace FIM. „Vloni mě moc potěšil velký zájem, věřím, že i letos budou vyjížďky plně obsazeny. Naším společným cílem je zvýšit bezpečnost řidičů motocyklů. Naučit se zvládnout krizové momenty, které mohou v silničním provozu nastat, s radou instruktorů a dopravních policistů na polygonu, je určitě velmi přínosnou zkušeností. Pro zvýšení atraktivity jsme na některé akce zajistili účast našich současných nebo bývalých motocyklových závodníků, pro zájemce budou k dispozici na případné dotazy a diskuzi. Jsme rádi, že projektem můžeme přispět ke každodenní preventivní činnosti dopravní policie. Odvádí skvělou práci,“ říká Jan Šťovíček.

Na jednotlivé jízdy se budou účastníci hlásit prostřednictvím známého formuláře na webových stránkách Policie ČR. Počet účastníků na jednu jízdu je z kapacitních důvodů limitován na maximální počet 250 účastníků. Sraz na všechny společné jízdy bude na předem určeném místě vždy od 9:00 hodin tak, aby vyjížďka byla zahájena v 10:00 hodin. Příjezd na polygon je plánován na 12:00 hodin, kde budou mít dveře otevřené i ostatní motorkáři, kteří se společné jízdy nemohli zúčastnit.