Tuning bezpečně!5.11.2018

Tuning bezpečně! představuje jediný projekt v ČR, který na reálných přestavbách automobilů demonstruje rozdíly mezi sériovým a upraveným vozem, a také mezi kvalitními a nekvalitními díly a postupy. V průběhu celého roku máte možnost vidět na různých akcích speciálně upravený automobil z dílny generálního partnera, společnosti BSR Česká republika a Slovensko, který je ukázkou toho, jak můžete přispět i vy svému automobilu. A v žádném případě na úkor bezpečnosti nebo za hranicí českých zákonů.

Partnerem projektu Tuning bezpečně! je i Autoklub České republiky, který podporuje projekt a osvětu motoristické veřejnosti v této oblasti. Autoklub radí motoristům v celé šíři problematiky silničního provozu a odpovídá na jejich dotazy. Informuje je o platné legislativě, která je v oblasti dopravy hodně široká a proto je potěšujicí, že vznikl tento projekt, který sdružuje odborné a legislativní informace ohledně výbavy, výroby a přestavby vozidel.  Zároveň vše uvádí do praxe a vhodnou formou předává informace cílové skupině. Tuning bezpečně! bezpochyby přispívá k vyšší bezpečnosti silničního provozu.

Více na:

http://www.tuningbezpecne.cz