Autoškola života – zdokonalovací kurz s motocykly18.5.2018

Účastníci

Školení je určeno pro učitele autoškol s možností zapůjčení výcvikových motocyklů ve vybraných centrech pro zdokonalovací výcvik řidičů.

Forma
Kurz je jednodenní, bude probíhat na cestovních motocyklech Kna asfaltovém okruhu i na endurových motocyklech v terénu. Bude složen z teoretické a praktické části a slouží k získání a prohloubení si znalostí zásad bezpečné jízdy a ovládání motocyklu v krizových situacích. Kurz svou náplní reaguje na aktuální trendy potřebné k výkonu povolání učitele autoškoly.

Obsah výuky (část asfalt)

1. Teoretická část

– brždění, způsoby, elektronické systémy ABS, fyzikální zákony
– správný posed a vliv na chování motocyklu
– fyzika a základní principy zatáčení / naklánění motocyklu
– nejčastější chyby začátečníků a jak se jich vyvarovat
– psychika a její vliv na ovládání motorky
– co způsobuje strnulost a jak se jí vyvarovat
– defenzivní jízda a jak se pohybovat v provozu předvídavě
– Jak efektivně učit začátečníka

2. Praktická část

– správný posed na motocyklu a jeho přímý vliv na ovládání
– uvolnění a ovládání motocyklu v nižších nestabilních rychlostech
– elementární princip naklánění a ovládání motocyklu
– praktický příklad vlivu pohledu na ovládání motocyklu
– způsoby náklonu motocyklu a jejich hlavní rozdíly, úhybný manévr
– bezpečný náklon a limity
– různé techniky brzdění, jejich porovnání a vliv na brzdnou dráhu
– pohyby, plynulost jízdy, práce se spojkou a efektivní využití motocyklu
– průjezd zatáčkou, vliv plynu na chování motocyklu

Obsah výuky (část terén)

1. Teoretická část

– rozdíly mezi cestovním a offroad motocyklem
– správná pozice těla a čeho se vyvarovat
– rozdíly ve stylu jízdy a základní prvky bezpečnosti
– jak bezpečně brzdit, zatáčet, vyhýbat se a pracovat s motocyklem
– jak se zachovat v krizových situacích, podklouznutí apod.
2. Praktická část
– ovládání motocyklu v terénu
– práce se spojkou, těžiště motocyklu, práce tělem
– nácvik bezpečného náklonu
– používání přední i zadní brzdy zároveň
– brzdění v terénu na nerovnostech
– přenášení váhy v terénu
– výhybný manévr práce těla a další nezbytné prvky pro bezpečné jízdy
– průjezd zatáčkou
– průjezd složitějším terénem, nerovností či kopců

Výsledek

Dobře a bezpečně ovládat motocykl za všech okolností, které se za provozu vyskytují. V průběhu kurzu si řidiči osvěží dovednosti nezbytné pro bezpečnou jízdu, doplní je o dovednosti nové a v neposlední řadě kurz napomůže při odstraňování špatných návyků. Zároveň obohacení o terénní kurz pomůže účastníkům vyzkoušet si jízdu na nezpevněném povrchu, kdy je motocykl neklidnější, častěji dochází ke smykům a dalším změnám směru jízdy a tím pádem se naučí lépe reagovat na krizové situace, které je můžou potkat na silnici. Samozřejmě může docházet k drobným pádům, na které jsou motocykly uzpůsobené.
Autoškola života - logo