Autoškola života – kurz legislativy 218.5.2018

Účastníci

Školení je určeno pro provozovatele a učitele autoškol či odbornou veřejnost z oblasti dopravy.

Forma
Školení je jednodenní a je vedeno odborníky se specializací na dopravně-právní legislativu s mnohaletou praxí v systému celoživotního vzdělávání.
Školení se skládá z teoretické části, která je doplněna o praktické ukázky. Účastníci se seznámí s nejnovějším výkladem sociálních předpisů včetně obsluhy digitálního tachografu a zajištěním nákladu na vozidle. Součástí jednotlivých tematických bloků jsou i konkrétní správní řízení v daných oblastech.

Obsah

1. Sociální předpisy a obsluha digitálního tachografu
– platnost nařízení č. 561/2006 a AETR
– obsah nařízení č. 561/2006
– organizace práce řidiče
– obsluha digitálního tachografu
– správní řízení
2. Zajištění a uložení nákladu
– dopravní nehody způsobené nedostatečným zajištění nákladu
– právní předpisy, odpovědnost a normy
– fyzikální zákony
– zajišťovací prostředky
– druhy zajištění nákladu
– výpočet vázacích prostředků
– správní řízení, soudní spory

Výsledek

Získání aktuálních znalostí pro bezproblémový chod autoškoly a ke školení tzv. referentského a profesního školení. Možnost diskuse se zajímavými kolegy a účastníky kurzu. Výměna zkušeností z praxe Setkání s odbornými a současně praktickými školiteli z těch nejlepších v ČR.
Autoškola života - logo