Autoškola života – kurz legislativy 118.5.2018

Školení je určeno pro provozovatele a učitele autoškol či odbornou veřejnost z oblasti dopravy.

Forma

Školení je jednodenní a je vedeno odborníky se specializací na dopravně-právní legislativu s mnohaletou praxí ve státním i soukromém sektoru a s odpovídajícími zkušenostmi. Školení se skládá z teoretické části, která je doplněna o praktické ukázky. Účastníci se seznámí s nejnovějšími výklady legislativy v rámci 247/2000 Sb. a 361/2006 Sb. Součástí jednotlivých tematických bloků jsou i konkrétní správní řízení v daných oblastech. Dále je školení doplněno i o přednášku první pomoci.

Obsah

1. Zákon o provozu na pozemních komunikacích včetně souvisejících předpisů
(Školitel: JUDr. Tomáš Beran, Ph.D.)
– poslední a předpokládané změny
– výklad problematických pasáží a sporných případů
– přístup kontrolních orgánů, základy procesních postupů
– správní řízení a správní trestání

2. První pomoc
(Školitel: Škola první pomoci)
– nejnovější trendy, praktické ukázky
– konkrétní případy z dopravních nehod

3. Zdokonalování řidičů v rámci profesní způsobilosti
(Školitel: zástupce z Ministerstva dopravy)
– poslední a předpokládané změny
– metodická usměrnění
– kontrolní činnost státního odborného dozoru
– správní řízení

Výsledek

Získání aktuálních znalostí pro bezproblémový chod autoškoly a ke školení tzv. referentského a profesního školení. Možnost diskuse se zajímavými kolegy a účastníky kurzu. Výměna zkušeností z praxe. Setkání s odbornými a současně praktickými školiteli z těch nejlepších v ČR.
Autoškola života - logo