Park Your Phone aneb ruce na volant nebo na řídítka9.5.2018

Jedna z dalších povedených kampaní, která se zaměřuje na řidiče, chodce a cyklisty s cílem zvýšit povědomí o rozptylování pozornosti při používání mobilních telefonů v provozu a tím hrozícího nebezpečí nehod. Kampaň odstartovala 17. září 2017 v Bruselu. Autoklub ČR se k této kampani připojil a chce ji propagovat v rámci celé ČR prostřednictvím sociálních sítí, ale i přímo na silnicích v součinnosti s Policií České republiky.
A právě dnes se Autoklub ČR v rámci kampaně zúčastnil kontroly silničního provozu v Sezemicích, kterou prováděli příslušníci dopravní policie z Pardubického kraje, za účasti kpt. Mgr. Pavla Hajdú a krajského koordinátora BESIPu pana Ing. Otakara Švece. Řidiči riziko telefonování za volantem vnímají jako velké nebezpečí. Více než polovina dotazovaných si například neuvědomovala, že chodec, který vstoupí náhle do vozovky, aniž by se rozhlédl a přitom má svůj zrak upřený pouze na displej svého mobilu, je vlastně stejným rizikovým faktorem, jako telefonující řidič. Vychytávky jak za jízdy netelefonovat měly především ženy, které si mobil schovají i s kabelkou do kufru svého vozu a hovory vyřídí buď v cíli, či při zastavení svého vozidla. Muži naopak místo handsfree sady používají manželku sedící na místě spolujezdce.

Kampaň ParkYourPhone je jedním z dílčích počinů, jak v rámci cílů politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu (2011-2020) do roku 2020 snížit počet mrtvých na silnici na polovinu.

„Autoklub České republiky si uvědomuje, že samotná struktura zavedeného bodového systému a sankcí za přestupky v ČR není samospasitelná. Musí být doplněna o každodenní mravenčí práci policie a dalších zainteresovaných subjektů. Na bezpečnost silničního provozu je zapotřebí nahlížet komplexně a Autoklub chce mimo jiné preventivně působit na všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích podobnými aktivitami a snižovat tak vznik dopravních nehod. Rozhodně nechce prosazovat zvýšení hranice pokut či trestných bodů při používání mobilního telefonu,“ uvedl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Počet úmrtí na evropských silnicích nepatrně klesá

Manažer Road Safety při Autoklubu ČR Libor Budina uvedl, že, v rámci EU loňský rok vykazoval pokles v počtu úmrtí na silnicích o 2 %. Na evropských silnicích přišlo v roce 2016 o život 25 500 osob, o 600 méně než v roce 2015 a o 6 000 méně než v roce 2010. Dalších 135 000 lidí bylo vážně zraněno.

„V České republice v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 poklesl počet usmrcených o 115 osob.
Podíváme-li se na nejnovější letošní statistiku nehodovosti na komunikacích v ČR, tak porovnání se shodným obdobím loňského roku (leden – srpen) klesl počet usmrcených o 14,“ podotkl Libor Budina.

Nevěnování se řízení – fenomén doby
Nevěnování se dostatečně řízení vozidla je nejen u nás jedna z nejčastějších příčin dopravních nehod. V České republice nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v prvních osmi měsících roku 2017 nevěnování se řízení vozidla (20,23 % těchto nehod). Samotný lidský faktor se pak podílí cca na 65 % všech nehod.
Pochopitelně je zapotřebí upozornit na fakt, že i chodci a cyklisté jsou nedílnou součástí provozu na pozemních komunikacích a je zapotřebí, aby byli vždy soustředěni na provoz, především při pohybu na přechodech pro chodce apod. Z tohoto důvodu je kampaň #ParkYourPhone zaměřena i na tuto skupinu účastníků silničního provozu.

Předpisy ČR – telefon v ruce

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v aktuálním znění, uvádí:
c) „Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.“
Zákon tedy nezakazuje samotné telefonování během jízdy, nýbrž pouze držení telefonu (či jiného zařízení). Za jiné záznamové zařízení se přitom dle judikatury Nejvyššího správního soudu považuje např. fotoaparát nebo kamera. Za jízdy může řidič telefonovat pouze prostřednictvím tzv. hands free.
„ Za předmětný přestupek řidiči hrozí ve správním řízení pokuta 1.500,- Kč až 2.500,- Kč. Pokud by byl tento přestupek projednáván příkazem na místě, bude řidiči uložena pokuta do 1.000,- Kč. V obou případech jsou řidiči připsány 2 trestné body v rámci bodového hodnocení řidičů,“ dodává Jana Drtinová, tisková mluvčí PČR Pardubického kraje. Právě v tomto kraji řešili dopravní policisté v tomto roce již 915 přestupků za telefonování za jízdy.
Přestupek telefonování nebo držení hovorového zařízení za jízdy je na pomyslném žebříčku na 5. místě nejčastějších dopravních přestupků v našem kraji, který dopravní policisté řeší. Na prvním místě je rychlost, druhém technický stav vozidla, třetí způsob jízdy a čtvrtý nepoužívání bezpečnostních pásů.(Výsledky jsou uvedené za dopravní policii, nikoli pořádkovou, která tyto přestupky řeší okrajově)

Telefonování během řízení – pozor i hands free zatěžuje mozek
Telefonování během řízení lze srovnat s jízdou pod vlivem alkoholu. Řidiči, kteří během řízení telefonují, ať už s přístrojem v ruce nebo s použitím hands free, reagují o cca 10 %
pomaleji, například když je nutné intenzivně brzdit (nebezpečí srážky apod.). Většina řidičů přestává během telefonování sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. Dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu. Riziko zavinění dopravní nehody je u telefonujícího řidiče více než čtyřikrát až pětkrát vyšší než u řidiče, který je soustředěný na jízdu. Toto riziko je zhruba stejné jako jízda s 0,8 promile alkoholu v krvi.
Libor Budina uvedl, že za nejvíc rizikovou činnost považuje psaní textových zpráv u řidičů, cyklistů i chodců. Navíc podotkl: „Pokud řidiči telefonují pomocí hands free, tak je zapotřebí, aby si minimálně uvědomili výše popsaná rizika, přizpůsobili tomu více svoji jízdu a telefonovali na úsecích, kde nemusí řešit mnoho dopravních situací. Vždy je také dobré si rozmyslet, zda například příchozí hovor přijmout nebo raději někde zastavit. Vždy je lepší být v pozici volajícího než toho, který hovor přijímá. Vždy když hovor přijímáme, nemusí se nám dostat dobrých zpráv – řeší se rodinné starosti, problémy v práci apod. Pokud je řidič v opačné pozici a che řešit důležité věci s větší psychickou zátěží, vybere si klidnější úsek v provozu nebo zastaví. „

Držení telefonu v ruce při řízení vozidla – vlastní průzkum Autoklubu a statistika policie
Autoklub ČR na podzim roku 2015 prováděl vlastní průzkum s názvem „mobil za volantem“. Průzkum se konal na 4 místech v Praze, Brně, Ždáru nad Sázavou, Jihlavě, Českých Budějovicích, Říčanech, Benešově, Mukařově a Ostravě.
Celkem bylo zaznamenáno 22 687 vozidel a z toho 1275 řidičů drželo mobil v ruce. Celkem tedy přes 5 % řidičů. Extrémní rozdíl byl vykazován mezi Prahou a středními Čechami a zbytkem republiky.
V Praze a ve středních Čechách činil procentuální podíl řidičů s mobilem v ruce okolo 8 % a ve zbytku republiky okolo 3 %.