Řidiči podceňují správné vidění30.5.2017

(Praha, 26. května 2017) Ze 154 lidí, kteří prošli orientačním screeningovým měřením, jich mělo zrak v pořádku nebo jeho správnou korekci jen 21.
Měření také ukázalo, že 112 vyšetřených jsou řidiči, kteří buď potřebují nějakou korekci zraku a nemají ji, nebo je jejich stávající korekce zraku nevyhovující. Orientační měření se konalo v sobotu 20. května u příležitosti konání XI. srazu a výstavě historických vozidel v Praze, kterou organizoval Autoklub České republiky.

Orientační vyšetření kvality vidění je součástí projektu Slepí vrazi, zaměřeného na problematiku zraku řidičů a nebezpečí řízení za zhoršené viditelnosti. Jeho cílem je upozornit na to, že řada řidič zbytečně riskuje své i cizí životy, když usedá za volant bez správné korekce zraku. Řidič se špatným zrakem může být stejně nebezpečný jako ten opilý nebo pod vlivem drog.

Z dostupných statistik plyne, že až půl milionu řidičů by se na silnicích vůbec nemělo objevit, protože velmi špatně vidí. Zhruba 40 procent lidí nebylo na kontrole zraku více jak 5 let. Bohužel současná legislativa po držitelích řidičských průkazů nevyžaduje pravidelná vyšetření zraku odborníky, povinná jsou pouze dvě – a to při žádosti o vydání řidičského průkazu a pak až ve věku 65 let. Odborníci přitom varují, že tyto dvě kontroly jsou u řidičů naprosto nedostatečné. Proto vznikl projekt Slepí vrazi, jehož součástí je i orientační měření zraku, které je pro zájemce zdarma. Další možnost orientačního vyšetření zraku budou mít lidé na výstavní ploše Autoklubu ČR v rámci motoristické slavnosti Legendy v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze ve dnech 10. a 11. června 2017.

Nezávislou kampaň Slepí vrazi podpořily i autority v oblasti bezpečnosti silničního provozu a motorsportu, BESIP a Autoklub České republiky.

Více informací k projektu najdete na www.slepivrazi.cz a na stránkách partnerů projektu www.ibesip.cz, www.road-safety.cz a www.autoklub.cz.

Autoklub ČR
Autoklub České republiky (dále jen „Autoklub ČR“), se sídlem v Praze 1, Nové Město, Opletalova 1337/29, IČO 00550264, je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a je zapsán ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 1219.

Účelem Autoklubu ČR je uspokojování a ochrana společných zájmů členů Autoklubu ČR v oblasti motorismu, motoristického a nemotorového sportu, řízení motocyklového a automobilového sportu, zvyšování bezpečnosti silničního provozu a další s tím související úkoly.

Autoklub ČR je na základě rozhodnutí mezinárodních organizací FIM (Mezinárodní motocyklová federace) a FIA (Mezinárodní automobilová federace) se sportovní pravomocí, jako jediný oprávněn řídit oblast motocyklového a automobilového sportu v České republice, a to v rozsahu jimi stanoveným.

V rámci výkonu sportovní autority Autoklub ČR zejména pečuje o rozvoj a propagaci motocyklového a automobilového sportu v České republice, registruje sportovce a další držitele licencí, zastupuje danou oblast motoristického sportu v mezinárodních organizacích, vydává příslušné řády, licence, kalendáře, schvaluje jednotlivé sportovní podniky, propozice a zvláštní ustanovení, připravuje sportovce a činovníky a jmenuje reprezentanty České republiky.

Autoklub ČR je také zastřešujícím spolkem pro další sportovní a zájmové činnosti a aktivity. V rámci Autoklubu ČR tak dlouhodobě působí Asociace caravan clubů AČR, Asociace veteran car clubů AČR, Svaz zdravotně postižených motoristů AČR, Svaz automobilových orientačních soutěží AČR, Svaz minikár AČR a Svaz závodníků veteránů AČR.

Vize BESIP

Besip je respektovaná autorita osvěty a prevence pro oblast bezpečnosti silničního provozu. Šířením informací, vzděláváním, a předáváním praktických zkušeností, přispívá k větší bezpečnosti na silnicích a nižšímu počtu dopravních nehod. Má stabilní místo ve struktuře státní správy, sdílené, jasně definované a měřitelné cíle a dostatek prostředků a pravomocí k jejich naplnění.

Mise BESIP

Sloužíme účastníkům silničního provozu. Poskytujeme jim informace i praktické dovednosti, které přispějí k jejich většímu bezpečí.

Jsme nástrojem státní správy. Zajišťujeme efektivní sdílení informací, díky kterým jsou naše silnice bezpečnější.

Ovlivňujeme a kultivujeme legislativu. Dohlížíme na legislativní proces tak, aby přijímané zákony a vyhlášky přispívaly k bezpečnosti na silnicích.

BESIP koordinuje a udává směr. Udáváme tón komunikace pro danou oblast i meziresortně.