Stáčení tachometrů osobních aut10.4.2017

Autoklub České republiky byl partnerem konference o problematice podvodů se stáčenými tachometry (odometry), která se konala v Praze 7. dubna 2017.
V České republice lze dle reálných zjištění odhadnout, že min cca 30% ojetých vozidel má stáčený tachometr. Obdobně to bylo na Slovensku, v Německu či Holandsku. V Belgii byla situace stejná, ale po zavedení systému Car-Pass, klesly podvody s tachometry pod 4%. Další zemí, která již má kontrolní systém je Slovensko, kde se podařilo zavést IRIS DENT, který je zacílen na vytěsnění těchto podvodů.
Autoklub České republiky se této problematice dlouhodobě věnuje a zasazuje se o přijetí obdobného systému v Čechách, který by problematiku řešil a to na evropské úrovni, protože mnoho podvodů vzniká při přeshraničních obchodech s ojetými vozidly.
Na konferenci vystoupili se svými názory a připomínkami Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu a moderátor akce, Jana Horáková z Ministerstva vnitra, František Peldřimovský z Ministerstva dopravy a tématu problematiky vztahu spotřebitele a kupujícího se věnoval ve své prezentaci Robert Vacek z Autoklubu ČR a podnětný pohled přinesl výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.
Belgický systém Car-Pass představil přímo ředitel Michel Peelman, slovenský systém IRIS DEN pak prezentovali zástupci Robert Zrubák a Roman Rak.
Silný mediální zájem předních českých médií o tuto problematiku svědčí o tom, že podvody s najetými kilometry jsou reálný a každodenní problém.