REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ SE PŘIBLÍŽILY3.7.2015

Registrační značky na přání se v České republice opět o kousek přiblížily uvedení do praxe. Jejich zavedení vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a z jeho prováděcí vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.
Přidělení registračních značek na přání má být podle platné právní úpravy možné již od 1. ledna 2016 (původně tomu mělo být již od roku 2015, ale díky novele zákona bylo jejich zavedení odloženo, zejména z důvodu faktické nepřipravenosti na jejich zavedení). Ministerstvo dopravy nyní po dlouhých přípravách předložilo vládě informaci ohledně zamýšlené veřejné zakázky na dodávku tabulek registrační značky. Průměrně dnes stát objednává cca 1,4 milionů kusů tabulek ročně. Zakázka má zahrnovat i dodávku tabulek registračních značek na přání. Předmětem veřejné zakázky má být komplexní výroba registračních značek, tedy nejen těch na přání, včetně zajištění souvisejících služeb, jež zahrnují zejména likvidaci zpětně odebraných tabulek. Má tak být zcela nahrazena smlouva o dodávkách tabulek registračních značek, která je realizována již od r. 2001 a která bývá mnohými kritizována jako nevýhodná. Veřejná zakázka má být vypsána na dobu 4 let a jejím cílem má být zajištění kontinuální dodávky tabulek registračních značek na příští období nadcházejících 4 let. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 4 roky činí bez DPH celkem 520 mil. Kč.