Nové řidičské kódy7.1.2014

Dnem 7. ledna 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 1/2014 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění
pozdějších předpisů. Uvedenou novely vyhlášky o řidičských průkazech došlo k několika
změnám v právní úpravě se řidičskými průkazy související. Jde zejména o tyto změny:

1. Mírně se mění vzor řidičského průkazu, kde se na pozadí nově doplňuje text „řidičský průkaz“
v chorvatštině (vozačka dozvola). Na první pohled je změna pro běžného uživatele
nepoznatelná a ani se nijak nedotýká platnosti dosavadních řidičských průkazů.

Mění se seznam harmonizovaných kódů a národních kódů, uvedený v příloze č. 5 k vyhlášce o řidičských průkazech, jejichž pomocí se do řidičských průkazů zapisují omezení řidičského oprávnění.
V této souvislosti byly zrušeny harmonizované kódy 74 až 77, které již neodpovídaly novému vymezení skupin řidičských oprávnění účinnému od 19. ledna 2013, jak vyplývá z § 80a zákona o silničním provozu.
Význam zrušených harmonizovaných kódů 74 až 77 byl konkrétně následující:
74. Pouze pro vozidla skupiny C s největší povolenou hmotností nepřevyšující 7 500 kg (C1).
75. Pouze pro vozidla skupiny D s nejvýše 16 sedadly, kromě sedadla řidiče (D1).
76. Pouze pro vozidla skupiny C s největší povolenou hmotností do 7 500 kg (C1), s přípojným vozidlem s největší povolenou hmotností vyšší než 750 kg, pokud největší povolená hmotnost takto vzniklé jízdní soupravy nepřevyšuje 12 000 kg a největší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje hmotnost nenaloženého tažného vozidla (C1E).
77. Pouze pro vozidla skupiny D s nejvýše 16 sedadly kromě sedadla řidiče (D1), s přípojným vozidlem s největší povolenou hmotností vyšší než 750 kg, pokud a) největší povolená hmotnost takto vzniklé jízdní soupravy nepřevyšuje 12 000 kg a největší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje hmotnost nenaloženého tažného vozidla a b) přípojné vozidlo není používáno pro přepravu cestujících (D1E).
Podle přechodného ustanovení nové vyhlášky však platí, že omezení řidičských oprávnění zaznamenaná harmonizovanými kódy 72., 73., 74., 75., 76. a 77. zůstávají zachována i po 6. lednu 2014.
Naopak došlo k doplnění seznamu národních kódů, a to o kód 185 (význam: Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel C 21 let, u skupiny vozidel D 24 let.).
Text vyhlášky č. 1/2014 Sb. viz http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6593.
Leden 2014