Platnost řidičského průkazu ve Francouzské Polynésii29.7.2013

S postavením Francouzské Polynésie je to složitější, protože formálně není součástí EU, ale vztahuje se na ni zvláštní režim „přidružení“ jako na tzv. zámořské území Francie podle části čtvrté Smlouvy o fungování EU, kde je upravena především hospodářská spolupráce (pohyb zboží, daně, cla, usazování apod.).
I přesto by zde měl řidičský průkaz vzoru EU (plastová karta) platit ve stejném rozsahu jako na území Francie. V zájmu předejití jakýmkoliv komplikacím lze však případně doporučit vzít s sebou též mezinárodní řidičský průkaz podle vzoru Vídeň 1968; nicméně by to nemělo být nutné.